1967 Schwinn Stingray Restoration

1972 Schwinn Varsity Restoration
November 15, 2018
Prewar Lodbell Horizontal Spring Saddle Restoration for 1938/1939 Shelby Traveler Bicycle
June 22, 2018

1967 Schwinn Stingray Restoration

IMG_3705 IMG_3702 IMG_3698 IMG_3697 IMG_3694 IMG_3693 IMG_3666 IMG_3663 IMG_3661 IMG_3659